Tiếng nói từ cơ sở

Quan tâm hơn đến phụ nữ dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 23-05-2020, 01:43

Có thể khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS). Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc, qua 15 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS, trong đó có phụ nữ. Những thành tựu phụ nữ DTTS đạt được trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam so với phụ nữ trên thế giới.

Tuy nhiên, mới đây Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhìn nhận, do những đặc điểm giới và định kiến xã hội đã tồn tại qua nhiều thế hệ, phụ nữ và trẻ em gái DTTS luôn ở vị trí yếu thế hơn trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Phụ nữ DTTS vẫn đang chịu nhiều thiệt thòi trên các phương diện lao động, việc làm và sinh kế bền vững; một số vấn đề xã hội; vấn đề trao quyền, tăng cường sự tham gia của phụ nữ DTTS. Có một thực tế, qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở một số địa phương vùng đồng bào DTTS, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vẫn không đạt cơ cấu cấp ủy viên là nữ, là người DTTS.

Những vấn đề nêu trên tác động tới khả năng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thiết nghĩ, tiếp tục nỗ lực thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ DTTS; chấm dứt bất bình đẳng giới ở vùng DTTS vẫn là mục tiêu trong phát triển. Thực tế đang đòi hỏi cần có sự đầu tư cho phụ nữ DTTS phát triển toàn diện. Cần những cải cách thể chế và tạo cơ hội nhiều hơn cho phụ nữ DTTS. Coi trọng vấn đề lồng ghép giới trong hệ thống chính sách, hướng tới những nhóm phụ nữ DTTS nghèo nhất, những vùng khó khăn nhất, bảo đảm được sự công bằng trong chính sách. Tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, nâng cao ý thức chủ động, tích cực của phụ nữ DTTS trong quá trình vươn lên thay đổi cuộc sống.

Tựu trung, vấn đề đặt ra hiện nay là tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS; nâng cao hiệu quả hệ thống chính sách dân tộc, bảo đảm đạt chiều sâu và rộng hơn, tập trung mục tiêu để phụ nữ DTTS không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

LÊ THỤY ANH