Nâng cao nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng.
Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu nghe các báo cáo viên thông tin và thảo luận về 3 chuyên đề: “Nội dung công tác tư tưởng ở đảng bộ, chi bộ và việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở”; “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đối với chi bộ và đảng bộ cơ sở về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; “Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Nâng cao nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Khối các cơ quan Trung ương ảnh 1

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, ​tiếp thu, học tập, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của công tác tư tưởng, nhấn mạnh công tác tư tưởng là “linh hồn” của mọi công tác, không chỉ nhằm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, cấp bách trước mắt mà còn cả những nhiệm vụ lâu dài của Đảng và dân tộc.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tư tưởng của tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối. Qua đó, công tác tư tưởng Đảng bộ Khối cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do cán bộ cấp ủy phần đông là kiêm nhiệm; tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ tham mưu, giúp việc bất cập, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; việc tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ chưa thường xuyên...

Về nội dung các chuyên đề, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, đây là những vấn đề căn cốt, trọng tâm trong công tác tư tưởng của Đảng mà các bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở phải nắm vững và thực hiện thường xuyên để bản thân có tư tưởng vững vàng, thông suốt. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ xây dựng, hình thành bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, sẵn sàng đóng góp, cống hiến cho lý tưởng cách mạng của Đảng, của Dân tộc; có khả năng “đề kháng”, “miễn dịch” và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động trong và ngoài nước.

Nâng cao nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Khối các cơ quan Trung ương ảnh 2

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt chuyên đề 1.

Để bảo đảm hiệu quả, chất lượng của lớp học, đạt được mục tiêu đề ra, Đảng ủy Khối đề nghị, các báo cáo viên củng cố, khái quát sơ bộ phần nội dung mang tính lý luận hoặc khái lược các quy định liên quan công tác tư tưởng của Đảng; hướng dẫn cụ thể những nội dung mang tính nghiệp vụ; đưa ra một số tình huống thường gặp trong công tác tư tưởng, giúp học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức cơ sở đảng; tạo điều kiện để các cán bộ tham gia lớp học được chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ băn khoăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ.

Các cán bộ tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của lớp học. Ban tổ chức lớp học bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất; đồng thời nghiêm túc thực hiện các quy định để lớp học diễn ra nghiêm túc, hiệu quả cao, bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Nâng cao nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Khối các cơ quan Trung ương ảnh 3

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Phạm Anh Thiện giới thiệu chương trình lớp bồi dưỡng.

Theo Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của Đảng ủy Khối Phạm Anh Thiện, đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thứ hai được tổ chức trong năm 2024, với sự tham gia của gần 500 đại biểu ở các cơ quan Trung ương nhằm tăng cường nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Trong năm 2024, Đảng ủy Khối tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho khoảng 1.000 bí thư chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của chi bộ, đảng bộ trực thuộc 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối.