Thành phố Thái Bình đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý

Tỉnh Thái Bình đang trong lộ trình phấn đấu trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp kinh tế của vùng Ðồng bằng sông Hồng, xây dựng thành phố Thái Bình là đô thị loại 1, văn minh, hiện đại, thịnh vượng. Những nhiệm vụ, thách thức mới khi mà nguồn lực hạn chế, nhiều “điểm nghẽn” đặt ra yêu cầu cao đối với Ðảng bộ thành phố Thái Bình trong xây dựng Ðảng, chính quyền, hệ thống chính trị, tạo đồng thuận xã hội, phát huy nội lực ngang tầm yêu cầu, mục tiêu phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc thành phố Thái Bình. (Ảnh HỒNG LIÊN)
Một góc thành phố Thái Bình. (Ảnh HỒNG LIÊN)

Vận hành cơ chế và động lực

Trong ký ức của nhiều người dân từng sống tại thành phố Thái Bình, phường Kỳ Bá là nơi có những con ngõ nhỏ, phố nhỏ, “nhà không số, phố không tên” hạ tầng thô sơ; sản xuất, dịch vụ nhỏ lẻ, manh mún; đời sống người dân nhiều khó khăn. Gần đây, con đường, ngõ phố ở Kỳ Bá mở rộng khang trang, hệ thống trường học, thiết chế văn hóa đồng bộ, khá hiện đại. Công viên Kỳ Bá và ngôi chùa lớn trên địa bàn trở thành điểm văn hóa thu hút dân cư, du khách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũ Tuấn Long chia sẻ, khi cấp ủy, chính quyền mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân sẽ phát huy hiệu quả các nguồn lực trong phát triển.

Những năm gần đây, đổi mới phương thức, lãnh đạo, quản lý nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong quá trình phát triển được Ðảng bộ thành phố Thái Bình chú trọng, yêu cầu sớm khắc phục những yếu kém, bất cập, vượt qua trì trệ, “rào cản”, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ðinh Gia Dũng cho biết, Ðảng bộ thành phố coi đây là quá trình tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, duy trì nghiêm nguyên tắc, các chế độ, nền nếp trong sinh hoạt đảng, nhất là từng cấp ủy phải bảo đảm sự lãnh đạo của tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và ban hành, triển khai các chủ trương, bảo đảm tính khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể.

Mặt khác, thành phố coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy triển khai nhiều giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Chỉ riêng năm 2023, các cấp ủy thực hiện khảo sát 40/40 tổ chức cơ sở đảng; giám sát 8 đảng ủy, chi bộ trực thuộc; kiểm tra đối với 28 tổ chức đảng, 25 đảng viên. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên (khiển trách 20, cảnh cáo 8, cách chức 2); Ban Thường vụ Thành ủy xóa tên 23 đảng viên; Ủy ban kiểm tra Thành ủy kỷ luật 6 đảng viên (khiển trách 2, cảnh cáo 1, khai trừ 3).

Thực tế cho thấy, khi người đứng đầu cấp ủy, chính quyèn các cấp tập trung trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, sẽ tạo hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp thiết trong phát triển kinh tế-xã hội; kiến tạo đô thị gắn liền giải quyết những vấn đề “nóng” trên địa bàn. Phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới ngang tầm mục tiêu phát triển.

Thành phố dồn sức tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong sắp xếp, kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Các cấp ủy, chính quyền coi trọng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nhân dân là trọng tâm; tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định trực tiếp vào các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của địa phương.

Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã thực hiện 9 cuộc giám sát, 1 hội nghị lấy ý kiến phản biện dự thảo Ðề án “Phát triển du lịch Thành phố giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thành phố tổ chức 12 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại 12 xã, phường về các chủ đề nóng như: Ðiều chỉnh địa giới hành chính; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm dân chủ, đúng quy định...

Mặt khác, Hội đồng nhân dân đã cụ thể hóa các nội dung, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc ban hành các nghị quyết, coi trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân. Thành phố tập trung chỉ đạo kịp thời nắm chắc tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững

Ba năm qua, thành phố Thái Bình đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Từ hoàn thành đồ án quy hoạch chung, thành phố đã triển khai các chương trình thực hiện đồ án chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050. Thành phố đã lập, điều chỉnh 15 đồ án quy hoạch phân khu, diện tích 4.485 ha tạo nền tảng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội, huy động hàng nghìn tỷ đồng để phát triển giao thông đô thị và các công trình phúc lợi xã hội.

Hai năm liên tiếp, thành phố Thái Bình được đánh giá xếp thứ nhất khối huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI; chỉ số năng động, sáng tạo của người lãnh đạo đứng đầu cấp tỉnh.

Từ các chủ trương phát triển nhanh bền vững, thành phố đã có đề án huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho giáo dục với gần 700 tỷ đồng xây dựng mới 20 trường học; đồng thời, có chính sách khuyến khích phong trào dạy tốt, học tốt, bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện, tỷ lệ trường học của thành phố đạt chuẩn quốc gia mức độ II đạt hơn 48%. Năm học 2022-2023 là năm thứ 6 liên tiếp thành phố được xếp thứ nhất toàn tỉnh về phát triển giáo dục.

Nhằm đầu tư, phát triển văn hóa, thành phố ban hành và triển khai Ðề án nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Ðề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, trong gia đình gắn liền đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn địa bàn, thành phố đã đầu tư tôn tạo, xây dựng mới, mua sắm trang thiết bị hệ thống nhà văn hóa bảo đảm tăng cường, vận hành hiệu quả các thiết chế văn hóa tại các phường, xã, khu dân cư. Hiện thành phố đã có 95,4% số thôn, tổ dân phố; gần 94% số gia đình đạt danh hiệu văn hóa...

Phó Bí thư Thành ủy Trần Lê Huy trao đổi, Ðảng bộ thành phố sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Ðảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trên địa bàn; đổi mới tổ chức bộ máy gắn liền đổi mới phương thức, tác phong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.