Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thông tin chuyên đề

NDO - Sáng 10/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 424 điểm cầu, hơn 17.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị nghe GS, TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin chuyên đề về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ thông tin chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thông tin chuyên đề ảnh 1

GS, TS Tạ Ngọc Tấn thông tin chuyên đề 1.

Nhằm triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy Khối đã tổ chức các hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, khơi dậy niềm tự hào, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong toàn Đảng bộ. Từ đó chuyển hóa thành hành động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thông tin chuyên đề ảnh 2

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, nghiên cứu kỹ các bài học kinh nghiệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết; từ đó vận dụng vào thực tiễn, nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt chất lượng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, việc thực hiện tinh thần “7 dám” vừa là giải pháp quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên khối các cơ quan Trung ương vừa góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời lấy “7 dám” soi rọi vào từng cương vị chức trách, nhiệm vụ cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thông tin chuyên đề ảnh 4

Sau hội nghị, cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024) và 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024), hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024).

Tại điểm cầu Báo Nhân Dân, hội nghị được kết nối với các cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại các địa phương. Nội dung tiếp thu tại hội nghị được phổ biến tới từng chi bộ, đảng viên; bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc các chuyên đề gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng ban, vụ, phòng của Báo.