152 quần chúng ưu tú tham gia phòng, chống dịch được kết nạp Đảng

Thứ Năm, 30-12-2021, 18:39
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy Đồng Tháp đã kết nạp Đảng cho 152 quần chúng ưu tú là lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng tham gia phòng, chống dịch được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hiểm nguy để cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trước đại dịch Covid-19.

Chiều 30/12, tại Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy đã kết nạp Đảng cho 152 quần chúng ưu tú là lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Các đảng viên được kết nạp là những đoàn viên, thanh niên điển hình khi tham gia lực lượng xung kích chống dịch Covid-19 tại 8/12 huyện, thành phố của tỉnh, trong đó huyện Cao Lãnh kết nạp Đảng cao nhất với 60 quần chúng, tiếp đến là các địa phương: huyện Thanh Bình, Châu Thành, huyện hồng Ngự, thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh…

Lực lượng tham gia phòng, chống dịch được đứng trong hàng ngũ của Đảng có người đang là giáo viên, nhân viên y tế học đường, dân quân tự vệ, hội viên các chi tổ hội… Tất cả luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hiểm nguy trước dịch bệnh để cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trước đại dịch Covid-19.

Trong năm 2021, công tác kết nạp đảng viên tiếp tục được các cấp ủy đảng ở Đồng Tháp quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tỉnh luôn chú trọng đến chất lượng kết nạp đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp đã kết nạp mới hơn 1.140 đảng viên, đạt 114% kế hoạch. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 60.630 đảng viên, chiếm 3,79% tỷ lệ đảng viên so với dân số tỉnh.

Công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, minh bạch (năm 2021, đã rà soát, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc 63 đảng viên; có 18 đảng viên có chiều hướng tiến bộ, 45 đảng viên đề nghị đưa ra khỏi Đảng).

Tỉnh chú trọng triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 theo hướng hạn chế tối đa tình trạng nể nang, đánh giá không đúng thực chất.

Cho rằng công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị năm 2022, các địa phương, các ngành cần tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề, trong đó có vấn đề phát triển đảng viên, chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Các chi bộ, đảng bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục quan tâm công tác quản lý đảng viên, trong đó phải có những giải pháp hiệu quả trong việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành xây dựng đảng.

Tin, ảnh: HỮU NGHĨA