Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế khu vực địa chất phức tạp, việc đào đường gặp nền đá hoa cương rất cứng.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Thành phố Đà Nẵng sẽ kiên quyết xử lý các nhà thầu, Ban Quản lý dự án những công trình trọng điểm, động lực, nhưng để chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, không để ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố.