“Bếp ăn tình thương” tại Đội công tác địa bàn tại xã Dom (huyện Đức Cơ) giúp các em thuận tiện đến lớp.

“Nâng bước em đến trường” giúp học sinh nghèo được đến lớp

Từ năm 2016, hưởng ứng chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động; nhằm động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa được đến trường học tập, rèn luyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu 52 học sinh trong đó chiếm số đông là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở 7 xã biên giới thuộc ba huyện Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai.