Kết quả thư bạn đọc

Chuyển đơn của các hộ dân tại xã Kim Long đến Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức để xem xét, trả lời công dân

NDO - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển đơn các hộ dân tại xã Kim Long đến Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức để xem xét, trả lời công dân theo quy định; thông báo kết quả giải quyết về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và Báo Nhân Dân theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00

Báo Nhân Dân nhận được công văn số 5129/STNMT-CCQLĐĐ ngày 4/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hồ, Nguyễn Hữu Nghĩa và Võ Thị Thu Thủy, đại diện 41 hộ dân tại xã Kim Long, huyện Châu Đức đề nghị về việc sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ để ổn định cuộc sống tại xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đơn trên đến Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức để xem xét, trả lời công dân theo quy định; thông báo kết quả giải quyết về Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo Nhân Dân theo quy định.