[Infographic] Các mốc chính trong quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc

NDO - Từ khi quốc kỳ Việt Nam chính thức tung bay tại trụ sở Liên hợp quốc cách đây 46 năm (21/9/1977), hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc không ngừng được củng cố, phát triển.

Tận dụng tốt những hỗ trợ tích cực của Liên hợp quốc để vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam từ một nước lạc hậu sau chiến tranh đã có đóng góp ngày càng hiệu quả, thực chất vào các lĩnh vực trụ cột của tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Cùng điểm lại các mốc chính trong quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc.

[Infographic] Các mốc chính trong quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc ảnh 1
back to top