Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày tham luận.

Tham luận của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Đại hội

Chiều 27-1, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Một số kết quả chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trình bày tham luận tại Đại hội.

Tham luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Đại hội

Chiều 27-1, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế thị trường”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao trình bày tham luận. (ẢNH: ANH TUẤN - DUY LINH)

Tham luận của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao

Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27-1, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước”.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tham luận. (Ảnh: Anh Tuấn - Duy Linh)

Tham luận của Ban Đối ngoại Trung ương

Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27-1, với chủ đề “Đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng, phát huy hiệu quả trong bối cảnh mới”.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang trình bày tham luận. Ảnh: TUẤN ANH - DUY LINH

Tham luận của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tại Đại hội

Sáng 27-1, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Phát triển nông nghiệp đa dạng tỉnh Bắc Giang dựa trên điều kiện đặc thù vùng trung du - miền núi”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

(Trích tham luận của đồng chí  Đào Ngọc Dung, 
Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)

Khảo sát gần đây của Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo ngày 5-1-2021) về kết quả 5 năm 2016 - 2020 cho thấy niềm tin của nhân dân về chính sách xã hội, bảo đảm an sinh, chính sách người có công tỷ lệ đánh giá tốt chiếm 72%; về xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm tỷ lệ đánh giá tốt chiếm 68%, tăng 13 bậc.

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Trích tham luận của đồng chí  Mai Trực, 
Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII)

Qua thực tiễn của nhiệm kỳ Ðại hội XII, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm:

Phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Trích tham luận của đồng chí Ðỗ Ðức Duy,
Ủy viên T.Ư Ðảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Yên Bái)

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Yên Bái đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7,04% (đứng thứ 12 toàn quốc, cải thiện sáu bậc so với đầu nhiệm kỳ).

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày tham luận tại Đại hội.

Tham luận của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đại hội

Chiều 27-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong sự phát triển bền vững đất nước”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tham luận. (Ảnh: DUY LINH)

Tham luận của Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng 28-1, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tham luận.

Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Sáng 28-1, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: “Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền trong tỉnh”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum trình bày tham luận. (Ảnh: DUY LINH)

Tham luận của Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Đại hội

Sáng 28-1, đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham luận mang tiêu đề: Đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hoá, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Nguồn: daihoi13.dangcongsan.vn)

Tham luận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, do đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28-1. Tham luận mang tiêu đề: “Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận. (Ảnh: DUY LINH)

Tham luận của Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng 28-1, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận với chủ đề: “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận. 

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội sáng 28-1. Ảnh: VŨ ANH TUẤN - DUY LINH.

Các tham luận tại Ðại hội XIII tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn

Trong hai ngày 27 và 28-1, có 36 tham luận trình bày tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trao đổi với Nhân Dân điện tử, nhiều đại biểu đánh giá các tham luận rất sâu sắc, thẳng thắn và có tính thực tiễn cao, thể hiện quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng trình bày tham luận. (Ảnh: DUY LINH)

Tham luận của Đảng bộ Quân đội

Sáng 27-1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu những nội dung chính của tham luận.