Tổng quan

Là một trong những tỉnh có diện tích trồng chè dẫn đầu cả nước, Thái Nguyên có nhiều vùng chè nổi tiếng, nhưng, đặc biệt nhất là vùng chè Tân Cương, nơi được phong là “đệ nhất danh trà”, đã và đang tạo được thương hiệu uy tín lan tỏa rộng khắp, không chỉ trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới…

Trọng tâm

Lá xanh từ đất - Hương thơm từ trời Chi tiết

Số liệu thống kê

Vùng chè đặc sản Tân Cương gồm 6 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Thịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Hà
Đọc thêm
Diện tích cây chè hiện có của vùng chè đặc sản Tân Cương hơn 1.400ha
Vùng chè Tân Cương nổi tiếng với 3 dòng trà Trà đinh, trà móc câu, trà búp

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hà Nội 12 ngày đêm
+ Theo dõi
Giải thưởng VinFuture
+ Theo dõi
Những công cụ quan trọng cho hợp tác biển
+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
back to top