Nghi thức bấm nút chính thức ra mắt mô hình chợ 4.0.

Tiện ích mô hình chợ 4.0 tại Hậu Giang

Sau hơn 2 tháng triển khai, ngày 7/7, Sở Công thương và Viettel Hậu Giang tổ chức ra mắt mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Vị Thanh, thành phố Vị Thanh. Đây là một trong những bước đầu thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.