Vận động thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Ngày 26/7, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản phối hợp vận động, hỗ trợ người thân của người lao động đang làm việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
Lao động tại Công ty CP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (Ảnh minh họa: Phương Vy).
Lao động tại Công ty CP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (Ảnh minh họa: Phương Vy).

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị người sử dụng lao động cùng phối hợp vận động, hỗ trợ người thân, gia đình của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Hoạt động này nhằm chung tay chăm lo đời sống của người lao động cũng như của người thân trong gia đình khi về già. Qua đó, bảo đảm hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh khi họ gặp phải các rủi ro, tạo sự yên tâm cho người lao động khi tham gia sản xuất, góp phần ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp công đoàn cơ sở của đơn vị truyền thông, vận động người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho thân nhân của người lao động (nếu chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). Đồng thời, trong điều kiện cho phép, đơn vị xem xét, sử dụng các nguồn quỹ phúc lợi, chăm lo đời sống cho người lao động của đơn vị để hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho thân nhân của người lao động.

Bên cạnh đó, khuyến khích đơn vị ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó, có Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để vận động người thân, gia đình người lao động và người dân trên địa bàn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Qua sáu tháng đầu năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm y tế là gần 7,6 triệu, đạt 88,34% kế hoạch được giao. Trong năm nay, địa phương này đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tới 91,25% dân số.