Một góc nhìn về tự do tôn giáo ở Việt Nam
06:32 20/05/2022

(Tiếp theo và hết) (★)

 Bài 2: Sự thật không thể phủ nhận

Để tìm hiểu về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam, bà con ta ở hải ngoại không thể chỉ dựa vào những thông tin đến các cơ quan "truyền thông đen" trong cộng đồng, hay những báo cáo của các "tổ chức quốc tế về nhân quyền" mang tính phiến diện, một chiều. Theo tôi, bà con ta hãy đi về Việt Nam, tự đi tìm câu trả lời từ thực tiễn sinh động đang diễn ra tại đây.

Tạo nguồn lực phát triển văn học, nghệ thuật
05:26 26/04/2022

Bài 3: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Bên cạnh việc huy động những nguồn lực trong nước, chúng ta cần tiếp tục mở rộng cánh cửa, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, tạo động lực cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật trong giai đoạn mới. Ðây cũng là xu thế chung của toàn cầu, trong đó văn học, nghệ thuật vừa góp phần làm phong phú thêm các giá trị văn hóa dân tộc, vừa phát huy “sức mạnh mềm”, giúp xác lập vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Tạo nguồn lực phát triển  văn học, nghệ thuật
04:55 19/04/2022

Văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực có tính đặc thù này. Trong giai đoạn hiện nay với nhiều cơ hội và thách thức mới, việc huy động các nguồn lực góp phần giúp văn học, nghệ thuật phát triển và phát huy vai trò trong xã hội đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới, cần sự định hướng, giải pháp phù hợp.

Giữ gìn, phát triển tinh thần liêm chính khoa học
05:24 15/04/2022

Trong môi trường khoa học lành mạnh, thái độ liêm chính là yêu cầu có tính nguyên tắc hàng đầu và là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên ở Việt Nam thời gian qua, việc xảy ra một số vụ việc liên quan liêm chính khoa học đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động khoa học, làm mất lòng tin của cộng đồng. Thực tế đó đòi hỏi cần có những biện pháp quyết liệt hơn nữa để giữ gìn sự chính trực trong lĩnh vực này.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
06:30 12/04/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam - dạy rằng: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Tư tưởng xuyên suốt của Người về công tác cán bộ được Đảng ta quán triệt, vận dụng sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn ở mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng và đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng công tác cán bộ trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thật đáng buồn là vẫn có không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, vướng vòng lao lý. Vấn đề kiểm soát quyền lực cán bộ, vì vậy cần được đặc biệt chú trọng.

Công lý, đối thoại và ngoại giao
05:56 08/04/2022

Trước bối cảnh sự leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine quan điểm của Nhà nước Việt Nam luôn đứng về công lý và đề xuất biện pháp đối thoại, ngoại giao để giải quyết các vấn đề hiện nay. Tuy nhiên thời gian qua, trên các diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện một số bài viết với lối suy diễn ác ý, xuyên tạc về quan điểm của Việt Nam đối với tình hình tại Ukraine hòng nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và làm xấu hình ảnh của Việt Nam với cộng đồng quốc tế khiến dư luận rất bất bình.

Tăng sức đề kháng trước những tin đồn vô căn cứ
06:17 05/04/2022

Dù đã có cảnh báo từ cơ quan chức năng, báo chí chính thống nhưng một số người dân hiện vẫn bị dẫn dắt, nghe theo những thông tin vô căn cứ, sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội để rồi gánh chịu những hậu quả khó lường, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mà còn nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ðể ngăn chặn, loại bỏ tin đồn thất thiệt đòi hỏi cần có sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của nhiều ban, ngành, tổ chức ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân cũng như cả xã hội, cộng đồng.

Chấn chỉnh những hiện tượng không phù hợp truyền thống văn hóa
05:46 29/03/2022

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và từ ngày thành lập nước đến nay, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn khẳng định và tạo điều kiện để các dân tộc ở Việt Nam chung sống bình đẳng, có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, đến nay vẫn tồn tại một số hủ tục, tệ nạn mê tín dị đoan, hiện tượng không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc gây bức xúc trong  dư luận, đòi hỏi cần được điều chỉnh.

Nguy cơ khủng hoảng tâm lý ở giới trẻ
04:45 25/03/2022

Báo cáo thường niên tình hình trẻ em thế giới 2021 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho biết, mỗi năm trên toàn cầu có gần 45.800 trẻ vị thành niên tử vong do tự tử. Làm thế nào để giảm tỷ lệ tử vong do tự tử ở người trẻ là câu hỏi nhức nhối, đến nay vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục. Tuy nhiên về biện pháp giải quyết, ý kiến chung cho rằng, một trong các giải pháp hữu hiệu nằm ở mỗi cá nhân, trong mỗi gia đình: đó là giải pháp của yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia.