SEA Games và  hình ảnh đất nước
16:17 23/05/2022

Với nhiều thành tích cao của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực, vừa liên tiếp được thể hiện tại SEA Games 31, công chúng có nhiều liên tưởng mang ý nghĩa tốt đẹp. 

Nghệ thuật chân chính để phục vụ nhân dân
10:15 21/05/2022

Khi bàn về vai trò của văn hóa nghệ thuật, trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh” (1).

Thỉnh lên hồi chuông biết ơn
11:57 19/05/2022

1/ Hơn một tháng qua, nhất là dịp mấy ngày nghỉ lễ cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2022, hàng chục nghìn khách du lịch lên thăm công trình đền thờ các anh hùng - liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên đồi F (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Đây quả là những hình ảnh đầy xúc động tại điểm văn hóa - tâm linh cách xa trung tâm Hà Nội tới 500 km đường bộ quanh co, trập trùng đèo dốc. 

Tinh thần khoan dung và khát vọng hòa bình Hồ Chí Minh
11:49 19/05/2022

Tinh thần khoan dung rộng lớn và sáng suốt là một trong những dấu ấn đậm nét của con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã tìm ra cho dân tộc Việt Nam. Hôm nay tinh thần khoan dung đó vẫn đang tỏa sáng.

11:26 19/05/2022

Mỗi tháng 5 về, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước long trọng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, chúng ta lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về Người; nhớ về công ơn to lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, hết lòng vì dân, vì nước của Bác. 

11:20 17/05/2022

Những thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… hiện có nhiều địa bàn dày đặc các cao ốc, được ví như những “rừng bê-tông”.

Vận dụng quan điểm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vào rèn luyện đội ngũ đảng viên hiện nay
15:55 16/05/2022

Đạo đức cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng và cùng với Đảng ta xây dựng, bồi đắp là đạo đức cộng sản, mang bản chất giai cấp công nhân, kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại. 

15:13 16/05/2022

Những thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… hiện có nhiều địa bàn dày đặc các cao ốc, được ví như những “rừng bê-tông”. Những bất cập, hệ lụy về nhiều mặt từ tình trạng quá tải cao ốc, chung cư cao tầng lâu nay đã được chỉ rõ.

15:23 15/05/2022

Nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch đang được tích cực triển khai nhân dịp SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.

Học tập tư duy và phong cách báo chí Hồ Chí Minh
16:46 12/05/2022

Ngày 12/5, tại Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội thảo do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức. Thời Nay giới thiệu với bạn đọc bài viết tham gia hội thảo của nhà báo lão thành Phan Quang.  

.