Xây dựng hệ sinh thái phục vụ trao đổi trí thức và phát triển giáo dục

Theo thông tin từ Hội Truyền thông thành phố Hà Nội, Hội đã ký thỏa thuận hợp tác với KEESD – Trung tâm Trao đổi Tri thức và trường Saigontech về việc cùng xây dựng một hệ sinh thái phù hợp phục vụ trao đổi tri thức và phát triển hệ thống giáo dục.
0:00 / 0:00
0:00
Xây dựng hệ sinh thái phục vụ trao đổi trí thức và phát triển giáo dục

KEESD – Trung tâm Trao đổi Tri thức và trường Saigontech là hệ sinh thái giáo dục của Công ty CP quản trị Tài nguyên Tri thức.

Tham gia lễ ký kết có Tiến sĩ Trần Xuân Thảo – Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc chương trình Fulbright Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Hà – Chủ tịch Hội Truyền thông thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đình Quyền – Giám đốc Trung Tâm KEESD.

Hai bên sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển hệ sinh thái giáo dục nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của sinh viên, khách hàng, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời, hai bên sẽ cùng đẩy mạnh hoạt động phát triển dịch vụ giáo dục, dịch vụ quản lý và đào tạo ngoại ngữ, khoa học và công nghệ, phần mềm, IT, AI..., hợp tác xuất bản và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ khác.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng đồng hành phát triển một số chương trình như: Chương trình đào tạo ngắn hạn về kỹ năng truyền thông đa phương tiện, tổ chức sự kiện; tư vấn, đào tạo về chuyển đổi số; triển khai tư vấn, đào tạo về phát triển bền vững.

Bà Phạm Thị Thanh Hà – Chủ tịch Hội Truyền thông thành phố Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được đồng hành, hợp tác cùng Trung tâm Trao đổi Tri thức và Trường Saigontech. Thông qua các chương trình hợp tác cụ thể giữa hai bên sẽ hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các bạn sinh viên có được nền tảng kiến thức và các kỹ năng cần thiết để có thể chủ động hội nhập và tạo dựng sự nghiệp của mình trong tương lai”.