Du lịch sinh thái khu vực Vườn Quốc gia Tràm Chim hấp dẫn du khách.

Quản lý, phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim

Vườn Quốc gia Tràm Chim thuộc địa phận huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là khu vực sinh thái đất ngập nước tiêu biểu của vùng Đồng Tháp Mười. Để bảo vệ đa dạng sinh học tại đây, chính quyền địa phương chú trọng phát triển các hoạt động sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, gắn với quản lý Vườn.