Từ ngày 3/3, dừng triển khai tin nhắn tra cứu về bảo hiểm xã hội đến đầu số 8079

Từ ngày 3/3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079 với một số dịch vụ tra cứu về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ và mật khẩu.
0:00 / 0:00
0:00
Việc nhắn tin đến đầu số 8079 để lấy lại mật khẩu của ứng dụng VssID sẽ dừng từ thời điểm 3/3/2023. (Ảnh: Tâm Trung)
Việc nhắn tin đến đầu số 8079 để lấy lại mật khẩu của ứng dụng VssID sẽ dừng từ thời điểm 3/3/2023. (Ảnh: Tâm Trung)

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ thời điểm 3/3, Trung tâm Công nghệ thông tin đã dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079 trong: Tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ và Tra cứu lại mật khẩu.

Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện thông báo trên phạm vi địa bàn quản lý về việc dừng triển khai dịch vụ tin nhắn này để đông đảo người dân, người lao động được biết.

Đồng thời, bảo hiểm xã hội các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng các các kênh thông tin có sẵn, miễn phí do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp để tra cứu thay thế.

Từ ngày 3/3, dừng triển khai tin nhắn tra cứu về bảo hiểm xã hội đến đầu số 8079 ảnh 1

Người dùng có thể tra cứu được nhiều thông tin về bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VsseID - Bảo hiểm xã hội số.

Cụ thể, có thể thực hiện tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế qua ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số hoặc chức năng Tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn).

Thực hiện tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ qua: Chức năng Tra cứu trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Thực hiện cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua: Chức năng Quên mật khẩu trên Ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam (mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử).

Đối với các trường hợp khi đăng ký tài khoản chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể được hỗ trợ qua các kênh như sau: Thực hiện việc lập tờ khai TK1-TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị, đại lý thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02/SĐ-GD đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Liên hệ trực tiếp tới Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu của tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Trung tâm Công nghệ thông tin (Phòng Quản lý phần mềm) để được hướng dẫn giải quyết.

Hiện tại, với người dùng muốn tra cứu một số thông tin về bảo hiểm xã hội qua đầu số 8079, nhà mạng sẽ thu phí dịch vụ 1.000 đồng/1 tin nhắn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thu phí dịch vụ này.