Tu bổ, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

NDO - Tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2022, Khu di tích lịch sử quốc gia Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) đón hơn 750 nghìn lượt khách.
Năm 2022, Khu di tích lịch sử quốc gia Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) đón hơn 750 nghìn lượt khách.

Theo đó, đầu tư bổ sung thêm một số hạng mục như: xây dựng hệ thống trưng bày Bảo tàng ATK Tân Trào; tôn tạo, tu bổ: Khu di tích Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ; di tích lán Hang Bòng; di tích hang Thia; cụm di tích ATK Kim Quan; phục hồi, tôn tạo Khu di tích Khấu Lấu-Vực Hồ; di tích Sân bay Lũng Cò; Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội; Khu di tích Minh Thanh…

Tổng vốn đầu tư là 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Từ năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các di tích như Đình Tân Trào; Cụm di tích lán Nà Nưa; Cụm di tích ATK-Kim Quan; Xây mới Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; Xây dựng Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tách khỏi công trình Nhà trưng bày Bảo tàng; Cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào… Nhằm xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng của cả nước gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo cho người dân vùng chiến khu cách mạng.