Trình Chính phủ hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

NDO - Theo đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024 trình Thủ tướng Chính phủ, công chức, viên chức hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ hai, 29/4, sang ngày thứ bảy, 4/5.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Cán bộ Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ngày 11/4, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Tờ trình số 1511/BLĐTBXH-CATLĐ trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhận được đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024.

Đối với công chức, viên chức: Hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ hai (29/4/2024) sang ngày thứ bảy (4/5/2024).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Để có cơ sở đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/4/2024, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024 gửi lấy ý kiến 15 bộ, cơ quan liên quan.

Đến nay, có 13 bộ, cơ quan có ý kiến tham gia, 100% nhất trí với phương án do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất. Hầu hết các bộ, cơ quan đều cho rằng, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn vừa giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua lấy ý kiến người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tuyệt đại bộ phận người lao động ủng hộ đề xuất nêu trên.

Về căn cứ pháp lý, theo quy định 1 tại khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động, hằng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh.

Theo điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập".

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo với Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là người lao động) như sau.

Thứ nhất, đối với công chức, viên chức: Hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ hai (29/4/2024) sang ngày thứ bảy (4/5/2024).

Như vậy, dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ bảy, ngày 27/4/2024, đến hết thứ tư, ngày 1/5/2024, (làm bù vào ngày thứ bảy 4/5/2024).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối với người lao động: Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024 và giao Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, người lao động biết và thực hiện.