Tổ chức thường niên chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau” vì người nghèo

Hằng năm, bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm hỗ trợ những người nghèo, người yếu thế tham gia lưới an sinh xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đào Việt Ánh trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tháng 1/2024. (Ảnh: VSS)
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đào Việt Ánh trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tháng 1/2024. (Ảnh: VSS)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 1914/BHXH-CSKH ngày 19/6/2024 về việc tổ chức chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Văn bản của cơ quan này nêu rõ, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, qua 4 năm thực hiện chương trình “Mang Tết ấm cho người khó khăn được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình” của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giúp nhiều người yếu thế được lưới an sinh xã hội bảo vệ.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, số người có hoàn cảnh khó khăn được lưới an sinh xã hội quan tâm, bảo vệ tăng lên theo từng năm.

Để tiếp nối chuỗi các hoạt động của phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bảo hiểm xã hội các tỉnh) tổ chức chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau” hằng năm, chủ động xây dựng Kế hoạch, phù hợp việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

Tại công văn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh tham mưu với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai sâu rộng chương trình nhằm thu hút sự tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Phối hợp tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký tham gia chương trình, kết hợp với chính quyền địa phương rà soát danh sách người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm người yếu thế trên địa bàn phù hợp với số lượng đăng ký được hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.

Đề xuất thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm người yếu thế trên địa bàn bảo đảm kịp thời ngay sau khi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký tham gia chương trình.

Đồng thời, tiếp tục truyền thông sâu rộng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sự đồng hành thiết thực của ngành bảo hiểm xã hội với người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm người yếu thế trong cả nước. Gắn việc thực hiện Chương trình với thực hiện mục tiêu “bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018.

Trước đó, nhận thấy lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế rất thiết thực đặc biệt đối với người có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát động chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, tặng thẻ bảo hiểm y tế trong toàn hệ thống với thông điệp trao nhân ái, lan tỏa yêu thương. Riêng năm 2023, đã có 24.300 sổ bảo hiểm xã hội và 250.000 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn.