Thầy giáo dạy học sinh đồng bào Mã Liềng ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) viết chữ.

Quảng Bình thiếu hơn 1.800 giáo viên

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên của các cấp học; sử dụng biên chế tăng thêm theo quy định để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các cơ sở giáo dục, sớm ổn định để bước vào năm học mới đạt hiệu quả cao.
Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với tỉnh Đắk Nông về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Đắk Glong nợ hơn 16 tỷ đồng tiền dạy kê, dạy gác của giáo viên

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong Đoàn Văn Phương cho biết, địa phương đang nợ kéo dài hơn 16 tỷ đồng tiền dạy kê, dạy gác của giáo viên, nguyên nhân là do thiếu giáo viên. Nếu có cơ chế cho hợp đồng giáo viên thì số tiền phải trả không phải hơn 16 tỷ đồng, mà chỉ khoảng hơn 7 tỷ đồng.