Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Điều tôi rất tâm đắc khi theo dõi các thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là các đại biểu đã thảo luận về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng những quyết sách của Đại hội XIII sẽ sớm được triển khai cụ thể tại từng buôn, làng, thôn, bản.

Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, chỉ riêng giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức vốn bố trí là hơn 130 nghìn tỷ đồng, mục tiêu là đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho đồng bào; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vững mạnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho đồng bào…
 
 Đồng bào Ba Na ở huyện Kbang quê tôi luôn có niềm tự hào là quê hương của anh hùng Núp. Đây là nơi được Tỉnh ủy Gia Lai chọn làm căn cứ địa cách mạng lãnh đạo nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước tháng 4-1975, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, huyện Kbang đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình dân sinh, phúc lợi phục vụ đời sống. Đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số quê tôi được cải thiện, thay đổi nhiều. Trong huyện có xã Kon Pne, trước đây là “ốc đảo” dù chỉ cách trung tâm huyện 45 km, nhưng người dân sống biệt lập với đời sống xã hội bên ngoài do giao thông đi lại cách trở. Năm 1999, chính quyền đầu tư xây dựng đường lớn, giao thông thông suốt đã tạo điều kiện để người dân đi lại, trao đổi hàng hóa, con em đi học thuận lợi. Người dân quê tôi gọi đó là con đường của “ý Đảng - lòng dân”. Huyện Kbang tự hào là một trong sáu địa phương của cả nước được Chính phủ chọn làm điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện, Đảng bộ huyện Kbang đang hoàn thiện những tiêu chí cuối cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2021. Những sự quan tâm ấy, người dân BaNa nói chung, người dân ở huyện Kbang nói riêng luôn khắc sâu, biết ơn Đảng, Chính phủ và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
 
 Già làng Đinh Yem 
 (Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, làng Đăk Yang 2, xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai)