Đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy

Những ngày qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn theo dõi và phấn khởi trước kết quả thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển cho đất nước trong giai đoạn tới, sáng suốt lựa chọn ra những cán bộ ưu tú, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy

Hòa chung niềm vui hân hoan này, quận Hoàn Kiếm cũng đang nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mong muốn đóng góp được nhiều cho Thủ đô, cho đất nước. Để làm được điều này, Đảng bộ quận luôn xác định phải đổi mới không ngừng phương thức lãnh đạo theo hướng tăng trách nhiệm, nhất là vai trò người đứng đầu, đồng thời sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Kinh nghiệm này đã được quận Hoàn Kiếm thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhất là trong năm 2020 với nhiều khó khăn, thử thách khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Là địa bàn trung tâm, trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh, quận vừa tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, vừa thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ở cơ sở. Khi mới triển khai, không ít ý kiến cho rằng khó khả thi hoặc đề nghị hoãn thực hiện. Nhưng bằng quyết tâm, sự đồng thuận cao, quận đã sáp nhập từ 651 tổ dân phố thành 132 tổ dân phố mới (giảm 519 tổ); sáp nhập 163 chi bộ địa bàn dân cư thành 117 chi bộ (giảm 46 chi bộ). Tất cả 18 phường đều hoàn thành sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp phường. Sau khi sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm, quận đã giảm 620 người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm cho ngân sách hàng tỷ đồng mỗi năm.
 
 Quận Hoàn Kiếm chịu thiệt hại nặng nề khi số lượng khách du lịch, nhất là khách nước ngoài sụt giảm trầm trọng do dịch Covid-19. Đến tháng 7-2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt xấp xỉ 40%, tỷ trọng về du lịch giảm đến 80% tại thời điểm đó. Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách lĩnh vực, địa bàn tập trung đôn đốc, giải quyết kịp thời các vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; yêu cầu rà soát nguồn thu, triển khai các nhiệm vụ thu để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận Hoàn Kiếm năm 2020 đều hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu thành phố giao. Thu ngân sách đạt hơn 10.500 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán, tăng 7% so với năm 2019.
 
 Từ những bài học kinh nghiệm quan trọng này, quận Hoàn Kiếm sẽ lĩnh hội, quán triệt và triển khai ngay những định hướng quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bổ sung, hoàn thiện phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận để phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn tới.
 
 BÙI HOÀNG PHAN 
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, Hà Nội