Tổng quan Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Thứ Sáu, 17-06-2022 04:00

Quốc hội ngày 16/6 đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Dự án đầu tư khoảng 112,8km, chia thành 7 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư sơ bộ là 85.813 tỷ đồng.

1--vanhdai4-hn.jpeg -0

 

BÔNG MAI