Gần 8 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ở Trà Vinh

Thứ Sáu, 15-10-2021, 17:36
Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh triển khai gói “An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Từ nguồn kinh phí tích lũy của Công đoàn, vận động các nhà hảo tâm, đến nay các cấp Công đoàn tỉnh Trà Vinh đã triển khai hỗ trợ hơn 22 nghìn phần quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Ngày 15/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai gói “An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19. Gói “An sinh Công đoàn” đợt này có tổng trị giá 2,5 tỷ đồng, với 12.500 túi an sinh công đoàn gồm gạo, nhu yếu phẩm; mỗi túi trị giá 200 nghìn đồng được phân bổ cho các cấp Công đoàn để triển khai cấp phát đến đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh Thạch Thị Thu Hà cho biết, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai hỗ trợ 80 tấn lương thực, thực phẩm cho người lao động, người dân Trà Vinh đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh với giá trị quy đổi ra tiền ước hơn 1,5 tỷ đồng.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã vận động các cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện giảm, miễn tiền thuê trọ cho 757 đoàn viên, người lao động với số tiền 135 triệu đồng. 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh, yêu cầu các cấp Công đoàn tiếp tục rà soát, bổ sung để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi Covid-19, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

MINH KHỞI