[Infographic] 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thứ Bảy, 25-09-2021 11:20

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, gói hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có tổng kinh phí khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp xuống 0% trong 12 tháng.

[Infographic] 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp -0
 
Lao động và việc làm

 

NGÂN ANH - PHƯƠNG NAM, ẢNH: ĐĂNG KHOA VÀ BÁO NHÂN DÂN