Nghệ An thu hút đầu tư gần 22 nghìn tỷ đồng

Thứ Năm, 14-10-2021, 17:10
Sản xuất tại Công ty may An Hưng (Nghệ An).

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, song kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng 30,5% về số lượng dự án đầu tư, gấp 4,97 lần về tổng mức đầu tư so cùng kỳ năm 2020.

Đến hết tháng 9/2021, Nghệ An đã cấp mới cho 77 dự án, điều chỉnh 102 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 21.950 tỷ đồng; so cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 30,5%, tổng mức đầu tư tăng gấp 4,97 lần. 

Một số dự án có quy mô lớn được cấp mới như Nhà máy cấu kiện điện tử Everwin tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (200 triệu USD); Dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện - Goertek 2 (35 triệu USD); Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 (750 tỷ đồng); điều chỉnh mở rộng giai đoạn 2 Khu công nghiệp WHA thêm 354,5ha… 

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Nghệ An đã chủ động thực hiện hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư phù hợp tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) vào tỉnh Nghệ An, tháng 5/2021…

Nghệ An đã hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, như: HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; xây dựng các đề án, chính sách về thu hút đầu tư; điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện: Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc…

Tỉnh đã chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời xem xét, giải quyết thỏa đáng, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp…

THÀNH CHÂU