Dịch vụ công về bảo hiểm xã hội trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thêm 3 dịch vụ về bảo hiểm xã hội trên Cổng dịch vụ công

Từ ngày 15/6, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thêm 3 dịch vụ công về bảo hiểm xã hội được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội. Đó là: hưởng chế độ ốm đau; thai sản; trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Người lao động nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại cơ quan BHXH. (Ảnh: Trung Tâm)

Chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Chỉ trong bốn tháng đầu, BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng mới chế độ ốm đau, thai sản cho gần ba triệu người. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định hồ sơ ốm đau, thai sản một số nơi đã phát hiện nhiều “bất thường” về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.