Kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Thời gian qua, từ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã phát hiện tình trạng trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ngày càng phức tạp và tinh vi. Do đó, bảo hiểm xã hội các tỉnh cần tăng cường kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Giao dịch tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. (Ảnh: HSS)
Giao dịch tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. (Ảnh: HSS)

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, chống thất thoát lãng phí, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 500/BHXH-TTKT gửi tới bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, thông qua công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua, đã phát hiện tình trạng trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ngày càng phức tạp và nhiều tinh vi.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về các nội dung đã được chấn chỉnh, chỉ đạo tại Công văn số 1511/BHXH-CSXH về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản; Công văn số 4733/BHXH-CSXH về việc chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện đúng quy trình tại Điều 5, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp, thực hiện kiểm tra công tác cấp công tác cấp giấy chứng nhận. Cụ thể như sau:

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội phối hợp Phòng Công nghệ thông tin thực hiện rà soát dữ liệu giấy chứng nhận và gửi danh sách cơ sở y tế có dấu hiệu cấp giấy chứng nhận bất thường cần rà soát, đối chiếu với dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm xã hội cho Phòng Giám định bảo hiểm y tế.

Phối hợp Phòng Thanh tra-Kiểm tra trong việc lựa chọn các đơn vị sử dụng lao động, người lao động được cấp giấy chứng nhận cần kiểm tra xác minh, cũng như tổ chức kiểm tra xác minh theo yêu cầu của Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và tham mưu xử lý kết quả kiểm tra, xác minh.

Phòng Giám định bảo hiểm y tế chủ động rà soát, phối hợp Phòng Công nghệ thông tin và Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội thực hiện đối chiếu dữ liệu giấy chứng nhận, dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, dữ liệu đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh,... tại các cơ sở y tế theo đề xuất của Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội để phát hiện các dấu hiệu bất thường trong công tác cấp giấy chứng nhận của cơ sở y tế; lập danh sách và chuyển Phòng Thanh tra-Kiểm tra.

Phối hợp Phòng Thanh tra-Kiểm tra tổ chức kiểm tra xác minh tại cơ sở y tế theo yêu cầu của Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố. Đồng thời, tham mưu, xử lý kết quả kiểm tra, xác minh.

Phòng Công nghệ thông tin phối hợp Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Phòng Giám định bảo hiểm y tế thực hiện rà soát, phát hiện các dấu hiệu bất thường trong cấp giấy chứng nhận tại các cơ sở y tế theo theo hướng dẫn.

Phòng Thanh tra-Kiểm tra nhận danh sách, dữ liệu từ Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Phòng Giám định bảo hiểm y tế, tiến hành tổng hợp, thống kê, lập danh sách các cơ sở y tế, đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu bất thường trong việc cấp giấy chứng nhận. Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra xác minh.

Chủ trì hoặc phối hợp Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Phòng Giám định bảo hiểm y tế để tiến hành kiểm tra xác minh trực tiếp tại các cơ sở y tế, đơn vị sử dụng lao động, người lao động được cấp giấy chứng nhận hoặc bàn giao các danh sách, dữ liệu cho bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tiến hành kiểm tra khi Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố yêu cầu.

Tham mưu xử lý kết quả kiểm tra, xác minh. Tổng hợp kết quả, báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hằng tháng về Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhận các danh sách, dữ liệu do bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố chuyển, chủ động tổ chức kiểm tra hoặc cử viên chức tham gia các đoàn kiểm tra, xác minh do bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức theo yêu cầu của Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố.