Tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

NDO - Sáng 21/11, tại thành phố Kon Tum, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 khu vực Tây Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại biểu Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số đơn vị thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và hơn 140 đại biểu của 13 tỉnh, thành phố cùng thảo luận 7 chuyên đề.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình.

Các địa phương cũng đã chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương, trình Ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch và các văn bản tổ chức triển khai thực hiện. Đa số các địa phương đã hoàn thành việc ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện, tuy nhiên, cũng còn một số địa phương còn đang thực hiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền.

Hiện nay, 48/48 địa phương nhận phân bổ từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc. Các địa phương tự cân đối ngân sách đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện Chương trình ngay từ đầu năm.

Để triển khai Chương trình hiệu quả, kịp tiến độ, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đề nghị hội nghị tập trung vào các nội dung: Hướng dẫn của các Bộ về các điểm mới của Chương trình; cơ chế quản lý, điều hành, thực hiện Chương trình, cơ chế tài chính, kiểm tra, giám sát; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và ứng dụng phần mềm trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Trao đổi, thảo luận, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình…

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gồm 7 dự án và 11 tiểu dự án.
Mục tiêu cụ thể của Chương trình: tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.