Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

NDO - Ngày 14/11, tại thành phố Thanh Hóa, Cục việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu đến từ các tỉnh phía bắc trao đổi, phản ánh những vấn đề nảy sinh khi triển khai thực hiện các tiểu dự án về lao động, việc làm.
Đại biểu đến từ các tỉnh phía bắc trao đổi, phản ánh những vấn đề nảy sinh khi triển khai thực hiện các tiểu dự án về lao động, việc làm.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đến từ 31 tỉnh phía bắc được nghe giới thiệu tổng quan Tiểu dự án 3 về hỗ trợ việc làm bền vững, Tiểu dự án 2 hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quán triệt nội dung quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH; lưu ý một số nội dung, định hướng triển khai hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người-người tìm việc, hỗ trợ giao dịch, kết nối việc làm.

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ảnh 1
Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trao đổi những nhận thức chưa rõ, vấn đề còn băn khoăn, phản ánh vướng mắc đặt ra trong tổ chức sàn giao dịch việc làm, quản lý lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cơ chế, điều kiện hưởng lợi khi kết nối việc làm thành công. Một số ý kiến cho rằng cần có hướng dẫn sử dụng các nguồn đầu tư khi nhiều địa phương đã phân bổ nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia cho các huyện và chủ động bố trí ngân sách tỉnh trong mua sắm, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu…

Đại diện Cục việc làm, Cục quản lý lao động ngoài nước cùng các bộ phận, cơ quan liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, gợi mở hướng giải quyết vấn đề nảy sinh trong triển khai, tổ chức thực hiện các dự án, chính sách thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 như: Áp dụng mức ký quỹ khi tham gia xuất khẩu lao động, phối hợp giữa Trung tâm với các địa phương trong tổ chức sàn giao dịch việc làm; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt hướng dẫn, tham mưu bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương, bảo đảm không trùng lắp, phát huy hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách Trung ương, địa phương.

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình nhấn mạnh, vốn đầu tư phát triển phải thực hiện theo Luật đầu tư công; vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo năm tài chính. Với công nghệ thông tin, quan điểm là xây dựng hạ tầng thống nhất toàn quốc, xuyên suốt; đầu tư của Trung ương và địa phương phải trên cùng một kiến trúc về công nghệ thông tin.

Hiện đang trong quá trình chuyển tiếp, thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu việc làm, kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý lao động gốc và quan trọng nhất là xây dựng kiến trúc về công nghệ thông tin, sàn giao dịch việc làm, kiến trúc vận hành, quản lý dữ liệu. Cục trưởng Cục việc làm lưu ý các địa phương triển khai tích cực chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo vững.