Tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ

NDO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay.
Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng tập trung thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, góp phần phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, cắt giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng chủ động triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN một cách đồng bộ, thống nhất; quá trình triển khai bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và sự đồng tình phối hợp thống nhất của khách vay vốn để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Các đơn vị bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo đảm chất lượng tín dụng, bảo đảm khách quan, đúng bản chất của nợ xấu.

Bên cạnh đó, Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo dõi tình hình triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của tổ chức tín dụng; thường xuyên báo cáo Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước về kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Các đơn vị thực hiện thanh tra, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của các tổ chức tín dụng theo quy định; tăng cường truyền thông về chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và sớm tiếp cận thông tin về chính sách.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thống đốc cũng yêu cầu các đơn vị này chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN.

Đồng thời, các đơn vị này cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, hiệp hội, tổ chức tín dụng trên địa bàn để tăng cường thông tin, truyền thông về chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối ngân hàng-doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Ngoài ra, Thống đốc cũng yêu cầu các đơn vị thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trên địa bàn; có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp không chấp hành chủ trương của Chính phủ, quy định của Ngân hàng Nhà nước, trốn tránh, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, từ chối thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện; giám sát, theo dõi và xử lý những trường hợp lợi dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi chính sách.

Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, giảm các loại phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện ngay quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-NHNN…