#Tạp chí Cộng sản

Tạp chí Cộng sản trao Giải báo chí “Ngọn lửa”
18:25 21/01/2022

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức trao Giải báo chí “Ngọn lửa” lần thứ năm-giải thưởng thường niên nhằm bình chọn tác phẩm chất lượng, có giá trị lý luận chính trị cao, những bài đấu tranh tư tưởng sắc bén, có sức thuyết phục, tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn.

Tiếp tục đúc kết và đưa lý luận vào thực tiễn một cách hiệu quả
15:04 26/06/2021

Ngày 26/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Dự lễ ký kết có có PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước
19:57 17/11/2020

Ngày 17-11, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Thúc đẩy kết nối khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân ở nước ta hiện nay", nhằm lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.