#Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đề nghị các tỉnh bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
18:15 15/06/2022

Tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế…. Đây là đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối các địa phương, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.

Thêm 3 dịch vụ về bảo hiểm xã hội trên Cổng  dịch vụ công
14:37 28/05/2022

Từ ngày 15/6, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thêm 3 dịch vụ công về bảo hiểm xã hội được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội. Đó là: hưởng chế độ ốm đau; thai sản; trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Đề xuất tháo gỡ “vướng mắc” dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn, máy đặt
17:28 15/05/2022

Sau Công văn số 2348 của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được văn bản kiến nghị của nhiều cơ sở khám chữa bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục được thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy mượn, máy đặt theo Công văn số 2009/BYT-KHTC của Bộ Y tế đến hết hiệu lực của hợp đồng hiện tại.

Thu hút 10 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
19:58 06/05/2022

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ diễn ra vào ngày 8/5. Mục tiêu là phát triển khoảng 10 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội đáp ứng yêu cầu thực tiễn
14:21 28/04/2022

Việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hiện nay. Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu vào tháng 10 năm nay. Sau đó, dự thảo Luật dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2023.