Thông tin của một nhóm mua, bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội trên Facebook. (Đồ họa: Phương Nam)

Người lao động không nên tham gia mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội

Thời gian qua, có thông tin phản ánh về một số trường hợp người lao động và các hội, nhóm quảng cáo mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội trên internet. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo, hoạt động mua bán, thu gom sổ bảo hiểm xã hội dưới bất kể hình thức nào đều là hành vi trục lợi bất chính và bị xử lý nghiêm.
Các đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao biên bản ký kết phối hợp tại buổi lễ.

Vận động trao thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội tặng thanh niên khó khăn

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2027 với 7 nội dung cụ thể nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, lợi ích, tính nhân văn, sự tin cậy của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương trao tặng sổ bảo hiểm xã hội cho các hộ nghèo ở thành phố Hải Dương.

Hải Dương: Gần 650 triệu đồng tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Ngày 23/11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho 30 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Dương bằng nguồn đóng góp một ngày lương của cán bộ ngành bảo hiểm xã hội.
Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên

Ngày 5/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên phối hợp Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Phú Yên (Vietcombank Phú Yên) tổ chức trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ba huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân (Phú Yên).