Hơn 1,75 triệu lượt đăng nhập VssID bằng tài khoản VNeID

Theo thống kê của Trung tâm Công nghệ thông (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), trong một tháng qua, toàn quốc đã có 1.759.402 lượt đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VneID.
0:00 / 0:00
0:00
Đồ họa: Phương Nam.
Đồ họa: Phương Nam.

Tính năng này được chính thức triển khai từ ngày 19/10/2023 từ việc phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06 - Bộ Công an) thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản VNeID với ứng dụng VssID.

Theo đó, hiện nay người dùng có thể đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID). Đây là một bước tiến lớn, kết quả từ việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06); giúp người dùng không phải nhớ nhiều thông tin tài khoản, thuận tiện cho việc lấy lại mật khẩu, tăng tính bảo mật…

Để sử dụng tính năng "Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử" trên ứng dụng VssID, người dùng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Thứ nhất, đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội (tài khoản VssID).

Thứ hai, đã có tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) mức 2.

Thứ ba, đã cài đặt ứng dụng VNeID phiên bản 2.1.0 và ứng dụng VssID phiên bản 1.6.7 trở lên.

Người tham gia cài đặt phiên bản mới nhất của hai ứng dụng nêu trên tại kho ứng dụng AppStore (dành cho điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS), hoặc trên Google Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android).

Thông tin từ phiên họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 tháng 11/2023 của Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã thu nhận hơn 70,2 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt hơn 48,66 triệu tài khoản (tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 69,25%). Có 42 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử.