Sự thiếu hiểu biết trong bảo mật doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều mối đe dọa nội bộ khó lường.

Người dùng đang thiếu nhận thức về rủi ro an ninh mạng

Để bảo vệ bản thân và doanh nghiệp của mình trước các cuộc tấn công mạng, cụ thể là các chiến dịch lừa đảo, phần mềm độc hại và các loại tấn công khác, một trong những vấn đề quan trọng nhất đó là người dùng cần phải nhận thức được rõ về các sự cố đó và đặc biệt là các phương pháp bảo mật tốt nhất.