Quảng Ngãi tìm giải pháp hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

Ngày 17/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.
0:00 / 0:00
0:00
Từ năm 2020 đến tháng 6/2022, Quảng Ngãi có 63 viên chức y tế thôi việc, bỏ việc.
Từ năm 2020 đến tháng 6/2022, Quảng Ngãi có 63 viên chức y tế thôi việc, bỏ việc.

Cụ thể, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kịp thời có giải pháp hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo bồi dưỡng trong nước (hoặc nước ngoài) một cách thiết thực, cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi, có cơ chế, chính sách thỏa đáng, làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo tư tưởng yên tâm làm việc trong khu vực nhà nước. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, trước áp lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng, chế độ chính sách còn nhiều bất cập nên từ tháng 1/2020 đến hết tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 công chức, viên chức kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng xin nghỉ việc, xin chuyển công tác, nghỉ hưu trước tuổi.

Đối với ngành y tế, từ năm 2020 đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 63 viên chức y tế thôi việc, bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong đó có 40 bác sĩ; 5 dược sĩ; 2 y sĩ; 1 kỹ thuật y; 10 điều dưỡng; 1 hộ sinh và 4 đối tượng khác. Lý do chủ yếu là thu nhập thấp; chuyển sang làm việc tại cơ sở y tế tư nhân; cá nhân, đoàn tụ gia đình.