Từ năm 2020 đến tháng 6/2022, Quảng Ngãi có 63 viên chức y tế thôi việc, bỏ việc.

Quảng Ngãi tìm giải pháp hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

Ngày 17/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.