Lễ khai mạc Lớp tập huấn ngành chè cổ thụ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Triển khai hiệu quả ngoại giao kinh tế thông qua thúc đẩy hợp tác ngành chè Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 26/9, khóa tập huấn ngành chè cổ thụ giữa các tỉnh miền bắc Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và Sở Nông nghiệp và Nông thôn, Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam đồng chủ trì, đã khai giảng tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu thành phố Côn Minh.

Hội thảo học thuật quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”

Ngày 8/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc phối hợp các đơn vị liên quan, chuyên gia, học giả hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức Hội thảo học thuật quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”.