Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đang mở ra nhiều cơ hội mới, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Nhiều giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững các núi lửa và hang động núi lửa

Tiếp tục chương trình Hội nghị ISV20, ngày 23/11, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra chuỗi các sự kiện: Hội thảo phiên thứ 2 Hội nghị ISV20; Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng năm 2023 của Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Việt Nam; Nhóm các công viên địa chất toàn cầu có hang động núi lửa trong Mạng lưới Công viên địa chất châu Á-Thái Bình Dương họp triển khai ý tưởng thành lập nhóm công viên địa chất toàn cầu có hang động núi lửa do tỉnh Đắk Nông đề xuất.