Niềm tin vững chắc

Năm Tân Sửu đi qua với biết bao biến động và vô vàn khó khăn thách thức. Đây là năm thứ hai cả thế giới đối phó với đại dịch Covid-19, song dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với các biến chủng mới, số người nhiễm tăng cao tràn qua hầu khắp các châu lục, làm lao đao nhiều nền kinh tế, kể cả các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bất ổn, xung đột sắc tộc và bạo lực cực đoan vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Nghèo đói, bất công và biến đổi khí hậu vẫn là thách thức chung của nhân loại.

Niềm tin vững chắc

Ở trong nước, làn sóng Covid-19 lần thứ tư khiến nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, sản xuất bị đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, các chỉ số chính của nền kinh tế đều sụt giảm, sức mua của người dân giảm mạnh, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Cùng với những bất cập nội tại của nền kinh tế và những khuyết điểm, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và điều hành của các ngành, sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trở thành mối quan tâm, lo lắng của toàn Đảng, toàn dân.

Trong bối cảnh đó, với sự đoàn kết, gắn bó, quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành những mục tiêu đặt ra. Lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô chuyển biến tích cực, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Từng bước, nền kinh tế đã vượt qua những khó khăn bộn bề của năm 2021 để có thêm nhiều kỳ vọng trong năm mới 2022-năm được xác định là điểm khởi đầu cho chu kỳ hồi phục của nền kinh tế. Năm 2021 cũng là năm ghi nhiều dấu ấn tích cực về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, đưa lại những chuyển biến bước đầu, nhất là về nhận thức, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với nhiều người.

Năm Nhâm Dần đã đến, dự báo khó khăn thách thức đối với nước ta chưa giảm bớt, có mặt còn gay gắt, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Điều đó đòi hỏi, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt là xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhận định đúng tình hình, đề ra đúng phương hướng, giải pháp, có bộ máy tổ chức, cán bộ được kiện toàn và sự đồng tâm hiệp lực của toàn hệ thống chính trị, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, đất nước sẽ từng bước vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và 5 năm 2021-2025.

Khép lại một năm đầy gian truân, chúng ta tự hào về những thành tích đạt được và có quyền hy vọng về một tương lai tươi sáng. Dưới ngọn cờ của Đảng, sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị thì không có khó khăn, thách thức nào ngăn cản nổi bước đường dân tộc ta đi tới, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đón chào xuân Nhâm Dần với niềm tin vững chắc về năm 2022 đầy tươi sáng của đất nước!