Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là 20 điểm

NDO - Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số).
0:00 / 0:00
0:00
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là 20 điểm

Ngày 27/7, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành thông báo số 2495/TB-ĐHQGHN về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để xét tuyển sinh vào các trường, cơ sở đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số).

Đối với nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên, căn cứ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đào tạo thông báo điểm ngưỡng theo ngành/nhóm ngành đào tạo tối thiểu bằng điểm ngưỡng do Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đồng thời, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội và nhập dữ liệu vào trang nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Được biết, năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 13.150 chỉ tiêu theo 3 phương thức tuyển sinh: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; xét tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức khác.