Quang cảnh hội thảo.

Lào Cai: 6 giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng ở Mường Khương

Sáng 19/8, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Huyện ủy Mường Khương tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, nhằm đúc kết bài học, kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết trong thực tiễn đời sống ở địa phương. Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai dự và chủ trì hội thảo.