Lào Cai: 6 giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng ở Mường Khương

NDO - Sáng 19/8, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Huyện ủy Mường Khương tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, nhằm đúc kết bài học, kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết trong thực tiễn đời sống ở địa phương. Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai dự và chủ trì hội thảo.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Huyện vùng cao, biên giới Mường Khương có hơn 66.000 dân, với 23 dân tộc thiểu số sinh sống. Đảng bộ huyện có 43 tổ chức cơ sở Đảng với trên 3.550 đảng viên, đến nay 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập, tỷ lệ chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy đạt 65%; tỷ lệ đảng viên/dân số đạt trên 5,3%.

Huyện ủy thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đảng viên. Huyện ủy Mường Khương nêu 6 vấn đề cần tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục, đó là: việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác của địa phương; ban hành nghị quyết ở một số cấp ủy cơ sở chưa sát thực tế, tổ chức thực hiện nghị quyết hiệu quả chưa cao; duy trì nền nếp sinh hoạt chưa bảo đảm quy định của Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, nhất là sinh hoạt chuyên đề; công tác tự phê bình và phê bình còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa thiếu chặt chẽ…

Tại hội thảo, các đại biểu là lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy Lào Cai; bí thư, phó bí thư cấp xã và thị trấn; giảng viên Trường Chính trị Lào Cai đã thảo luận, thống nhất các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng huyện Mường Khương, đó là: rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng bảo đảm tinh gọn, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy từ Đảng ủy xã đến chi bộ.

Trọng tâm là sau mỗi kỳ sinh hoạt đảng ủy, chi bộ định kỳ hằng tháng phải xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch thiết thực với nhiệm vụ chính trị của địa phương có tính khả thi cao; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Trong nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chú trọng đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trong đó coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.