Lập 5 đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa ký ban hành kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 với chủ đề "Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới". Kế hoạch sẽ được triển khai từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 tại nhiều địa phương.