Làm gì để được cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ 1/1/2024?

Để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2024, doanh nghiệp phải nộp đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chậm đóng tháng 11/2023 và số phát sinh của tháng 12/2023 trước ngày 25/12/2023. Trường hợp đến hết ngày 31/12/2023, nếu đơn vị còn chậm đóng các khoản tiền này thì chưa được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.
0:00 / 0:00
0:00
Can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh Bệnh viện cung cấp)
Can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh Bệnh viện cung cấp)

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2024, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có công văn đề nghị các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế; các cơ sở giáo dục và đào tạo; tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố thực hiện nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024. Hướng dẫn cụ thể như sau:

Đối với các đơn vị sử dụng lao động: Để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2024, đơn vị phải nộp đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chậm đóng tháng 11/2023 và số phát sinh của tháng 12/2023 trước ngày 25/12/2023. Trường hợp đến hết ngày 31/12/2023, nếu đơn vị còn chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì chưa được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

Để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2024, đơn vị sử dụng lao động phải nộp đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chậm đóng tháng 11/2023 và số phát sinh của tháng 12/2023 trước ngày 25/12/2023.

Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo: Chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên năm học 2023-2024 trước ngày 25/12/2023 để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ 1/1/2024.

Trường hợp cơ sở giáo dục và đào tạo lập Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu D03-TS) không kịp do số lượng học sinh-sinh viên tham gia lớn, yêu cầu phải chuyển tiền trước ngày 29/12/2023 và nộp hồ sơ trong tháng 1/2024 để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2024.

Đối với các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 trước ngày 25/12/2023. Trong tháng 12/2023 phải lập Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu D03-TS) để cấp kịp thời thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày 1/1/2024 cho người tham gia.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ và chuyển tiền đúng, đủ theo hướng dẫn trên.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên năm học 2023-2024 trước ngày 25/12/2023 để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ 1/1/2024.

Trong trường hợp chậm trễ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia, đơn vị quản lý người tham gia, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản hồi về cơ quan bảo hiểm xã hội để xem xét, giải quyết.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, Thành phố có hơn 121 nghìn đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt hơn 2,5 triệu người, tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 8 triệu người. Số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bình quân mỗi tháng gần 5.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các cơ chế, chính sách chung, những năm qua, Thành phố cũng có nhiều các chính sách riêng trong hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết để hỗ trợ cho đối tượng cận nghèo theo chuẩn Thành phố, dùng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn hợp pháp khác để mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

Trong năm 2022, toàn Thành phố đã hỗ trợ gần 122 nghìn người, tương ứng số tiền là 93,69 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/10/2023, Thành phố đã hỗ trợ cho gần 120 nghìn người, tương ứng số tiền là 76,3 tỷ đồng.