Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch

NDO -

Ngày 19/1, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, nhà khoa học đến từ các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành, địa phương và các bệnh viện.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành, địa phương và các bệnh viện.
Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành, địa phương và các bệnh viện.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa cho biết: Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý và nhất là ý kiến của các lực lượng tuyến đầu chống dịch về mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn và phương thức tổ chức cuộc kiểm toán. Qua đó hoàn thiện Đề cương kiểm toán chuyên đề trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

Nội dung cuộc kiểm toán tập trung vào 6 vấn đề: Huy động các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19; sử dụng các nguồn lực; khó khăn vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong xây dựng, thanh quyết toán chi phí xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở thu dung, cơ sở cách ly, cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến…; việc tiếp nhận, bảo quản phân phối và sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ bằng hiện vật; việc xây dựng và ban hành giá các loại dịch vụ trong công tác phòng chống dịch, nhất là giá các dịch vụ xét nghiệm; thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh thông thường và khám chữa bệnh cho người bệnh Covid-19.

Trong đó, việc huy động các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 là nội dung quan trọng bởi tính chất hết sức đa dạng và phong phú, như từ ngân sách; kinh phí và quỹ của các cơ sở y tế; nguồn viện trợ và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn thu từ dịch vụ xét nghiệm (nhanh và PCR); sự đóng góp của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, chính sách thuế (miễn, giảm, gia hạn thuế…), chính sách tín dụng (giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, gia hạn, giữ nguyên nhóm nợ,…).

Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch -0
 Các đại biểu tham gia Hội thảo.

Để giúp Kiểm toán nhà nước xác định đúng và chính xác các nguồn lực phòng chống dịch, ông Họa đề nghị các quý vị đại biểu, tập trung cho ý kiến về việc xác định các nguồn viện trợ, tài trợ bằng hiện vật; thu từ dịch vụ xét nghiệm; chính sách thuế và chính sách tín dụng, cũng như việc sử dụng các nguồn lực từ các cơ sở khám chữa bệnh trong bối cảnh hầu hết các đơn vị đều thực hiện tự chủ về tài chính trong khi nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh trong năm 2020 và năm 2021 bị sụt giảm nhiều. Đồng thời, cũng đề nghị các đại biểu so sánh, phân tích và cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý và hồ sơ thanh, quyết toán và nhất là việc thực hiện các khoản chi và các chính sách trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”...

Cuối năm 2021, Tổng Kiểm toán nhà nước đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch kiểm toán năm 2022 phục vụ hoạt động giám sát và việc tham gia của Kiểm toán nhà nước và hoạt động giám sát của Quốc hội.

Thời gian kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 dự kiến từ ngày 16/2 đến 31/3, phát hành báo cáo kiểm toán trước ngày 31/5.