Khúc Quân Ca Trường Sa

NDO -

Tác giả : Đoàn Bổng

Biểu diễn : Tốp ca

Ngày qua ngày, đêm qua đêm
Chúnh tôi đứng đây gìn giữ quê hương.
Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa.
Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ
Ta vẫn vượt qua.

Khúc Quân Ca Trường Sa

Chiến sĩ Trường Sa, hát tiếp bài ca
Về những tấm gương anh bộ đội Cụ Hồ,
đem chí trai, giữ vững chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam ta.
Giữ vững chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam ta.